סקירה על צפי צריכת המים במדינת מערב אוסטרליה

אגודת חברות המחצבים והאנרגיה של מדינת מערב אוסטרליה פרסמה סקירה מקיפה בנושא צריכת המים במדינה זו המהווה את "בירת הכרייה" של אוסטרליה, לצפייה בסקריה המלאה.

על סמך נתוני סקר, הביקוש למי תהום מצידו של מגזר המחצבים והאנרגיה בכל רחבי המדינה צפוי לגדול באופן ניכר לאורך התקופה שבין 2008 ל-2014. חלקו הארי של הגידול צפוי להיות באיזורים Pilbara ו-Perth-peel, וכן באיזור המערב התיכון והאזור הדרום-מערבי שבחבל Great Southern.

יש לציין כי מרבית כריית הברזל באוסטרליה מתבצעת באזור Pilbara ובו נבנו גם נמל חדש, מתקני התפלה ועוד.

תוצאות הסקר

הביקוש למים בכל רחבי המדינה מצידו של מגזר המחצבים והאנרגיה צפוי לגדול בשיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 5.4%, עד כדי כמות של 1,129 גלון לאקר (GL/a) בשנת 2014.

הגידול הרב ביותר צפוי באיזורים Pilbara ו-Perth-peel, וכן באיזור המערב התיכון והאזור הדרום-מערבי שבחבל Great Southern.

מגזר המחצבים והאנרגיה ימשיך להסתמך באופן רב ביותר על משאבי מי תהום. עם זאת, קיים גידול משמעותי בביקוש למים המסופקים דרך מערכת המים הארצית (scheme water) באיזור המערב התיכון שבחבל Great Southern ובאיזור Pilabra.

האיזור הדרום מערבי חווה, מאז שנות השבעים, צניחה של 10-20 אחוזים בכמות הגשם היורדת בו והוא מסתמך יותר ויותר על מי תהום.

תרחישים של גידול מוגבל (constrained growth)

על פי התרחיש של גידול-מוגבל מתון (moderate), הביקוש למים מצד המגזר, בכל רחבי המדינה, צפוי לגדול באופן שולי במהלך השנים 2008-2010, ולאחר מכן – בשנת 2011 – צפויה עליה חדה בביקוש. על פי תרחיש זה, סך הביקוש מצד המגזר בשנת 2010 יהיה נמוך בכ-113 גלון לאקר (GL/a) לעומת הביקוש המתואר בסקר.

על פי התרחיש של גידול-מוגבל מחמיר (severe), הביקוש למים מצד המגזר, בכל רחבי המדינה, צפוי להישאר ללא שינוי או לקטון באופן שולי במהלך השנים 2008-2010, ולאחר מכן – בשנת 2011 – צפויה עליה חדה בביקוש. על פי תרחיש זה, סך הביקוש מצד המגזר בשנת 2010 יהיה נמוך בכ-173 גלון לאקר (GL/a) לעומת הביקוש המתואר בסקר.

השלכות והזדמנויות

הגידול הצפוי בביקוש למים מצד מגזר המחצבים והאנרגיה מעלה מספר השלכות ולצידן הזדמנויות, הן עבור צמיחתו של המגזר והגברת התחרותיות שלו והן עבור הסביבה הטבעית במדינה ומידת היותה ראויה למחיה (liveability).

עלות המים צפויה לגדול עקב העלייה בהוצאות ההון והתפעול. דבר זה יביא ככל הנראה להתמקדות גדולה יותר בתכנון ובטכנולוגיות לייעול השימוש במים ולהגדלת ערכם.

הגידול בביקוש צפוי להוביל להגברת התחרותיות בתחום המים, ובמיוחד בין שתי התעשיות המשתמשות הגדולות ביותר במדינה: כריית המחצבים והחקלאות.

הגידול הצפוי בביקוש למים ידרוש להגביר את רמת התכנון מראש ואת שיתוף הפעולה בין הממשלה לבין התעשייה ובין תעשיות שונות לבין עצמן, על מנת למקסם את ניצול המשאבים המצומצמים.

הגידול הצפוי בעלות המים יביא להגדלת עלות המחייה במדינה, הן באזורי הספר והן בפרברים.

העלייה בביקוש למים והאפשרות לצניחה מתמשכת בכמויות הגשמים באיזור הדרום מערבי, עשויה להוביל בעתיד לקיצוץ במגוון גדול של מתקני נופש, שטחים פתוחים ונכסים אחרים; דבר אשר עלולה להשפיע לרעה על איכות החיים באיזורים הכפריים והעירוניים של מערב אוסטרליה (WA).

השארת תגובה