התפתחויות בכלכלה העולמית

הראל ביטוח ופיננסים (עופר קליין) מפרסמת מדי חודש סקירה כלכלית מקיפה עם התיחסות בין לאומית נרחבת, להלן תמצית המסקנות בתחום הבין לאומי, ניתן לקרוא את הדוח המלא כאן

ארה"ב

נתוני התוצר ברבעון הראשון של 2010 עודכנו כלפי מטה. על פי האומדן האחרון, התוצר גדל בשיעור שנתי של 2.7 אחוזים בלבד. ה  Fed – הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי. הודעת הריבית הדגישה את החולשה של הכלכלה ובעקבותיה נדחה שוב הצפי להעלאת ריבית ה- Fed , לסביבות אמצע 2011 .  מחירי האג"ח הממשלתיות ל 10- שנים עלו במהלך יוני והתשואה ירדה מתחת ל 3- אחוזים, לראשונה מאז אפריל 2009 , זאת על רקע העלייה באי הוודאות לגבי הצמיחה עולמית והניסוח של החלטת הריבית של ה- Fed .

הרפורמה ברגולציה של המגזר הפיננסי: נציגי בית הנבחרים והסנאט בארה"ב הגיעו להסכמה על ניסוחה של הרפורמה והחוק צפוי לעבור אישור סופי תוך כשבוע. הרפורמה, שאותה הוביל ממשל אובמה בעקבות המשבר הפיננסי העולמי, נועדה להדק את הפיקוח על רמת הסיכונים במגזר הבנקאי כדי להימנע מחילוצים נוספים של מוסדות פיננסיים, לאפשר לרשויות להתמודד טוב יותר עם איומים ליציבות המערכת הפיננסית כולה ולחזק את המנגנונים להגנת הצרכנים הפיננסים.

הרפורמה כוללת:

• החלת פיקוח רגולטורי על שוק הנגזרים (גרסה מרוככת לעומת ההצעה המקורית).

• הגבלות על הבנקים לסחור בכספם – נוסטרו (גרסה מרוככת לעומת ההצעה המקורית).

• מנגנונים וסמכויות לפירוק חברות גדולות שקריסתן עלולה לערער את יציבות

המערכת הפיננסית.

• הידוק הפיקוח על מגזר קרנות הגידור.

• צעדים נוספים שנועדו להגן על הצרכנים.

הרפורמה לא מכילה מס מיוחד על המגזר הפיננסי (כפי שהוצע על ידי קרן המטבע הבינלאומית), אולם נושא זה יידון בנפרד במסגרת פורום ה 20- G .

גוש האירו

האינפלציה במהלך 12 החודשים האחרונים עמדה על 1.4 אחוזים ביוני (על פי האומדן הראשוני), מתחת לצפי. שיעור האבטלה בגוש האירו עלה ל 10.1- אחוזים באפריל, בדומה לצפי. המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו ב 1.2- אחוז באפריל, ירידה חדה מהצפוי. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו עמד, על פי האומדן הראשוני, על 56.0 נקודות באפריל, מתחת לצפי.

סין

הבנק המרכזי של סין יצא בהצהרה "נאפשר גמישות גדולה יותר בשער היואן" כנראה לא מדובר עדיין בייסוף משמעותי ומיידי של המטבע הסיני, אלא בייסוף איטי וזוחל. בכל זאת, אלה בשורות טובות לכלכלה העולמית ובמיוחד לארה"ב ומערב אירופה. במקרה של ייסוף משמעותי במטבע הסיני במהלך השנים הקרובות, במדינות המערב יתחזק היצוא וייחלש היבוא, וארה"ב ואירופה יוכלו להקטין את הגירעונות התקציביים תוך פגיעה מתונה יותר בצמיחה. מבחינת שוקי מניות, הייסוף של היואן (אם אכן יהיה משמעותי) יעזור למניות חברות היצוא של ארה"ב ואירופה אך לא לחברות המייצרות לצריכה מקומית. כמו כן, ייסוף של היואן יפגע במחירי אג"ח ממשלתיות של ארה"ב, מכיוון שהסינים יצטרכו לקנות פחות יתרות מט"ח

השארת תגובה