מדד 100 היצואנים הגדולים במשק הישראלי

מניתוח שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בנושא מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה עולה כי:

·         לאחר שלושה רבעונים של עליה רצופה במדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה בשיעור מצטבר של כ-27% , התהפכה המגמה כאשר ברבעון הראשון ירד המדד ב-7.6% ביחס לקודמו , והוא נמוך בכ- 19.7% מהרמה הגבוהה ביותר של המדד לפני כשנתיים (רבעון 2 2008 ) . 

·         ברבעון הראשון של השנה הסתכם סך היצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים במשק ב-6.1 מיליארד דולר, ירידה של כ-500 מיליון דולר בהשוואה לרבעון האחרון של אשתקד. יודגש כי חלקו של יצוא מוצרי הטכנולוגיה העילית היווה 55% מכלל היצוא של 100 היצואנים המובילים בישראל .

·         הירידה ביצוא מצאה את ביטוייה בכל סוגי הטכנולוגיות למעט המעורבת עילית שיצואה גדל ברבעון הראשון בכ-7% . הירידה הגדולה ביותר ביצוא חלה בטכנולוגית העילית שרשמה ירידה של כ-14% ביחס לרבעון הקודם ובסך כולל של כ-528 מיליון דולר.

ממצאים אלו עולים מניתוח שנערך לאחרונה במינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת המתייחס לשינויים בהתפתחות היצוא בקרב 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית. 

הניתוח מתבסס על מדד היצואנים המובילים בתעשייה הישראלית, והוא עוקב אחר התפתחות הייצוא לפי סיווג טכנולוגי של ענפי התעשייה, גושי סחר, ארצות יעד וגודל יצואנים. המדד מתפרסם על ידי המינהל מדי רבעון זו השנה השלישית.

עוד עולה מהניתוח כי ברבעון הראשון  שנת 2010 בהשוואה לרבעון הקודם לו נרשמו השינויים הבולטים הבאים:

  • ניכרת ירידה משמעותית ביצוא מאה היצואנים המובילים לגוש הסחר של צפון אמריקה שהסתכמה בכ-26% ביחס לרבעון הקודם כאשר עיקר הירידה לגוש זה נרשמה בתחום מוצרי הטכנולוגיה העילית . ירידה זו התקזזה ואף למעלה מזה על ידי גידול משמעותי ביצוא של כ-43% לגוש הסחר של אסיה כאשר עיקר הגידול חל בטכנולוגיה העילית .
  • ברבעון הראשון של 2010 גדל סך היצוא של היצואנים המובילים לשבע מדינות היעד[1]) בשיעור של כ-30.4% לעומת הרבעון הקודם כאשר חל גידול ביצוא למדינות הודו , סין וקוריאה לעומת ירידה ביצוא לברזיל, מכסיקו ווייטנאם. יש לציין את היצוא להודו שגדל ב-59% ,לסין ב-52% ולרוסיה ב- 54%.  בתום הרבעון הראשון ממשיכה הודו להוביל בנפח היצוא לארצות היעד כשאחריה סין וברזיל.
  • קבוצת המעסיקים הקטנים (עד 500 עובדים) הגדילה ברבעון הראשון את היצוא ב-7.4% ביחס לרבעון קודם בעוד קבוצת המעסיקים הבינוניים (501 עד 1000 עובדים) רשמה דווקא ירידה של כ-8.7%. ראוי להדגיש ש-51% מסך היצוא של 100 היצואנים הגדולים משתייכים לקבוצת המעסיקים הגדולים ואילו קבוצות היצואנים הבינוניים והקטנים מהווים כ-24% כל אחת מסך היצוא של הקבוצה .
  • התהפכה מגמת העלייה ביצוא של המעסיקים הגדולים (מעל 1000 עובדים) שרשמו ירידה ביצוא של כ-13% ברבעון הראשון ובכך נקטעה מגמת העלייה שנרשמה ברבעון השלישי והרביעי של 2009 . בסה"כ ירד היצוא של מעסיקים גדולים ברבעון הראשון  ב – 458 מיליוני $
  • בעוד שסך יצוא הסחורות למדינות ה-[2]PIGS רשם ברבעון הראשון ירידה של 84 מיליוני דולר שהם ירידה של כ-21% ביחס לרבעון הקודם הרי שמאה היצואנים המובילים שיצואם מהווה כ-61% מכלל היצוא למדינות אלה רשמו ירידה קטנה יותר של כ-10.2%, שהסתכמה ב-22 מיליוני דולר . עיקר הירידה ביצוא המובילים הינה ליוון ולפורטוגל בטכנולוגיה העילית מעורבת (כימיקלים וזקוק נפט , מכונות וציוד) ובטכנולוגיה המסורתית מעורבת (דשנים , כריה וחציבה, גומי ופלסטיק) .

מנהל מינהל מחקר וכלכלה בני פפרמן מדגיש כי סך יצוא הסחורות התעשייתיות ירד ברבעון הראשון של השנה ב- 316 מיליון דולר, ירידה של 3.1% ביחס לרבעון הקודם . עקר הירידה בסך יצוא הסחורות התעשייתי הושפע מהירידה ביצוא של היצואנים הגדולים המעסיקים מעל 1000 עובדים שיצואם ירד ב- 458 מיליוני  $ , ובשיעור של כ-13% ביחס לרבעון הקודם .

למרות הבעיות המסתמנות בתקופה זו באירופה ובעיקר בגוש היורו הדבר אינו ניכר עדיין ביצוא הישראלי לשם ברבעון הראשון . בעוד שכלל היצוא של סחורות לאירופה גדל ברבעון זה ב-572[3] מיליוני $ ,הרי שהיצוא של 100 היצואנים הגדולים לשם פחת בשיעור קטן של כ- 0.5% בלבד . מינהל המחקר והכלכלה ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ברבעונים הבאים אחרי תמונת היצוא לאירופה ובעיקר אחר היצוא למדינות גוש היורו, ה-PIGS וטורקיה .

רצ"ב הדוח המלא

השארת תגובה