סקירה מאקרו כלכלית חודשית (לישראל והבטים בין לאומיים) מאי 2010 של אגף כלכלה ומחקר חברת הראל

לסקירה המלאה נא ראו כאן

עדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה העולמית. (IMF)

 • קרן המטבע הבינלאומית התחזית המעודכנת היא לצמיחה עולמית של 4.2 אחוזים ב 2010- (לאחר הערכה לצמיחה של 3.9 אחוזים באומדן הקודם שפורסם בינואר), עם צמיחה של 2.3 אחוזים במדינות המתקדמות וצמיחה חזקה של 6.3 אחוזים בכלכלות המתפתחות ובשווקים המתעוררים.

• בעקבות החרפת המשבר הפיסקלי ביוון, מדינות גוש האירו וקרן המטבע החליטו לסייע ליוון באמצעות הלוואות בסך 110 מיליארד אירו במשך שלוש השנים הבאות, ובתמורת התחייבה יוון לקיצוצים עמוקים בגירעון התקציבי. השווקים הפיננסיים עדיין לא משוכנעים שהתוכנית תיושם בהצלחה.

• האינדיקטורים השוטפים לפעילות הכלכלית בישראל מצבעים על המשך ההתאוששות ברבעון הראשון של 2010 . במרץ נרשמה עלייה חדה ביצוא וביבוא הסחורות, גידול בכניסת התיירים לארץ ועלייה במדד המשולב של בנק ישראל.

 • מדד המחירים לצרכן עלה ב 0.1- אחוז במרץ, בהתאם לצפי. האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים מסתכמת ב 3.2- אחוזים, לעומת 3.6 אחוזים בחודש הקודם.

• בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 1.50 אחוזים.

• עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות נותר כמעט ללא שינוי ועקום התשואות של איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ירד במהלך אפריל. נותר ללא MSCI World

• שוקי המניות בעולם נותרו כמעט ללא שינוי במהלך אפריל. מדד עלה ב 1- אחוז, מדד הנאסד"ק עלה ב- 3 אחוזים ומדד S&P 500 שינוי, מדד עלה ב 1- אחוז. מדד ת"א 100- ירד ב 5- אחוזים (במונחים MSCI Emerging Markets דולריים ירד המדד ב 5- אחוזים).

השארת תגובה