ישראל מדינה מפותחת – ועכשיו זה רשמי

מליאת OECD בחרה במדינת ישראל כחברה מלאה בארגון. ההחלטה התקבלה פה אחד בקולותיהן של 31 המדינות החברות. בארגון ה-OECD חברות מדינות להן כלכלה מפותחת ומטרתו להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות תוך עמידה בסטנדרטים כלכליים בינלאומיים.

עם הצטרפותה של ישראל לארגון היא תזכה בהכרה באיכות פעולותיה ברגולציה, במלחמה בשחיתות ובשמירה על זכויות קניין. המדינה תמשוך משקיעים זרים, שנשענים על "חותמת האיכות" שמעניק הארגון. לחברות בארגון תהיה השפעה חיובית על דירוג האשראי של ישראל, מה שעשוי להביא להפחתת עלויות גיוס הון למדינה.

ישראל תעמוד בסטנדרטים של ה-OECD כמכשיר מסייע לפעילות בשווקים בין לאומיים (כדוגמת אמנת OECD למניעת כפל מס, אימוץ כללי איכות מעבדה של OECD). ישראל תאמץ שיטות לניתוח סטטיסטי ככלי להשוואה בינלאומית ולקבלת החלטות מדיניות.

הארגון יסייע לישראל בגיבוש רפורמות כלכליות באמצעות למידה השוואתית של השיטות המומלצות במדינות החברות בארגון, כמו גם בניתוח צרכי החברה ובגיבוש צעדים לצמצום אי השוויון והפערים החברתיים. בתחומי הגנת הסביבה תיישם ישראל רפורמות להן התחייבה בתהליך ההצטרפות לגישור על הפערים בתחום שיפור איכות הסביבה ומניעת זיהומים של קרקע, מים, אויר וים, שתביא לשיפור איכות החיים ובריאות התושבים.

זהו מועדון יוקרתי שהחברות בו תביא להכרה בינ"ל בחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. ידוע כי קרנות השקעה, כמו בחיסכון הפנסיוני בארה"ב, מתחשבות בהיותה של מדינה חברת ה-OECD בשיקולי ההשקעה שלהן.

מנכ"ל התמ"ת, שרון קדמי: "המשמעות הפיננסית עשויה להיות באמצעות השפעה עקיפה על דירוג האשראי של ישראל – קרי הממשלה עשויה לגייס כספים או למחזר הלוואות קיימות בשוק הפיננסי העולמי, בריביות נמוכות יותר – חסכון העשוי תיאורטית להגיע ל-100 מיליון דולר בשנה. ההשפעה הזאת עשויה גם לחלחל להלוואות, שהעסקים בישראל צורכים בחו"ל".

בועז הירש, ראש מינהל סחר חוץ בתמ"ת, מציין כי חברות ב-OECD משמעה גם עמידה בסטנדרטים גבוהים בכל הנוגע למדיניות ובפרט רגולציה ברמה גבוהה ויכולות הגופים הרגולטורים השונים, דבר אשר הינו בעל חשיבות רבה לחברות זרות אשר בוחנות השקעה בארץ. הפיקוח והביקורת המתמדת (באמצעות סקרים וסקירה השוואתית של מדינה חברה אחרת) במסגרת ועדות הארגון השונות, יש בהם משום תמריץ לשמירה על מדיניות מאקרו כלכלית מאוזנת ויציבה. הדבר יעודד חברות זרות לבוא ולהשקיע בארץ.

תחום בולט נוסף של השפעה על המשק הינו הכימיקלים (עבודה בתחום זה במסגרת ההצטרפות הייתה בהובלה של משרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם התמ"ת). במסגרת ההצטרפות, ישראל התחייבה למספר צעדים כגון הקמה של מנגנון רישום לכימיקלים חדשים וקיימים.

השארת תגובה