ישראל אחת שתי כלכלות – האם צמיחה הכלכלת שוק חופשי גוררת בהכרח גידול בפערים חברתיים

ניסיון להצביע על הקשר שבין שיעור הצמיחה הכלכלית לבין התפתחות אי השוויון בהתחלקות ההכנסה והשתנות ממדי העוני בסקירה מעניינת של מינהל מחקר וכלכלה של משרד התמ"ת. הסקירה בוחנת את הקשרים שבין צמיחה ושיוויון באמצעות שלושה מדדים מקובלים: שיעורי הצמיחה במשק, כפי שבאים לידי ביטוי בגידול בתמ"ג, מדד ג'יני המודד את אי השוויון בהתחלקות ההכנסה הכלכלית, ואחוז שיעור הפרטים והמשפחות העניות מקרב האוכלוסייה בישראל.

בעזרת ניתוח כיווני התפתחות המדדים נראה כי למרות הצמיחה המרשימה בעשור האחרון  ובעשורים הקודמים, פירות הצמיחה,  ככל הנראה, לא התחלקו בצורה שווה בין השכבות השונות של האוכלוסייה והסיבות לכך הינן:

  • גידול חד בענפי הטכנולוגיה וטכנולוגיית המידע
  • מדיניות צמיחה ענפית בלתי מאוזנת
  • תהליכי הגלובליזציה
  • פערים ברמת החינוך
  • היחלשותם של האיגודים המקצועיים
  • גל העלייה
  • עובדים זרים
  • קבוצות ייחודיות של חרדים, ערבים ושל אנשים עם מוגבלות שהנם בעלי שיעור תעסוקה נמוך יחסית

לאחר מה שמליוני אזרחים מרגישים כל יום והמחאה החברתית שהוציאה מאות אלפים לרחובות – עכשיו יש גם הכרה אקדמית וממשלתית חד משמעית בנושא החלוקה הבלתי שיויונית של ההכנסות במשק

השארת תגובה