ושוב אירופה מקרטעת וארה"ב מתאוששת?

מה קרה בגושי הסחר העיקריים בעם בחודש האחרון ? על פי סקירה של אגף כלכלה במשרד התמ"ת:

בגוש האירו

ה- ECB הוריד את הריבית ב- 0.25 נקודת אחוז, לכדי 0.75 אחוז – שער הריבית הנמוך ביותר שנרשם בגוש האירו. כתוצאה מהורדת הריבית בגוש, ירד גם שער הריבית על הפקדות של בנקים ב- ECB לכדי 0 אחוז. על אף הורדת הריבית, המשקיעים בעולם התאכזבו מכך שה- ECB לא הודיע על פעולות נוספות, כדוגמת התערבות בשוק האג"ח הממשלתי, זאת על אף שנגיד ה- ECB, מריו דראגי, ציין כי גוש האירו צפוי לסבול מהתאוששות איטית גם ברבעונים הקרובים. כתוצאה מכך חזרו התשואות על אג"ח ספרדי לעלות.

שיעור האבטלה בגוש המשיך לעלות, ועמד בחודש מאי על 11.1 אחוזים, עלייה של 0.1 נקודת אחוז בהשוואה לחודש אפריל. כמו כן, מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני מצביע על המשך ההאטה בגוש.

פינלנד והולנד הודיעו כי תתנגדנה לכך שקרן הסיוע (ה- ESM) תרכוש אג"ח ממשלתיות בשוק המשני.

יוון הודיעה כי היא מצפה שגם הבנקים היווניים יוכלו לקבל כספים ישירות מקרנות הסיוע, ולא דרך הלוואות ממשלתיות, בדומה לבנקים הספרדיים והאירים. אישור הדבר צפוי לצמצם את החוב הציבורי של יוון בכ- 50 מיליארדי אירו (כ- 25 אחוזי תוצר), אך גם צפוי לצמצם את המשאבים העומדים לקרנות, ולהגדיל את הסיכון שלהן באם יוון תפרוש מהגוש.

ספרד צפויה להציג תוכנית קיצוצים בהיקף של 30 מיליארד אירו, הכוללת בין היתר העלאות מיסים ואגרות, הורדות שכר וקיצוץ בתקציבי הרשויות המקומיות.

אירלנד הנפיקה אג"ח לראשונה מאז ספטמבר 2010.

ומחוץ לגוש האירו בבריטניה הבנק המרכזי הודיע על הגדלת היקף ההרחבה המוניטארית ב- 50 מיליארד ליש"ט, והותיר את הריבית על 0.5 אחוז.

 

בארה"ב

נתוני שוק העבודה לחודש יוני המשיכו להצביע על האטה בצמיחת המשק האמריקאי. כך, בחודש יוני נוספו 80 אלף משרות חדשות בלבד, לעומת תחזיות לתוספת של 100 אלף משרות. כמו כן, שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות נותרו ללא שינוי ברמה של 8.2 אחוזים ו- 63.8 אחוזים, בהתאמה

הנתונים החיוביים, העולים מהדוח על שוק העבודה, הם העלייה במספר שעות העבודה הממוצע של המועסקים, ובשכר הממוצע לשעה.

מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני ירד לכדי 49.7 בחודש יוני, ולראשונה מאמצע 2009 מצביע המדד על התכווצות במגזר זה. בנוסף, נרשמה ירידה במדד מנהלי הרכש למגזר השירותים בחודש יוני, אך הוא נותר ברמה המצביעה על התרחבות של הפעילות הכלכלית.

בסין

בסין מחריפים הסימנים על האטה, כאשר מדד מנהלי הרכש המשיך לרדת בחודש יוני. בשל ההאטה הודיע הבנק המרכזי של סין על הורדות שערי הריבית על הלוואות ופיקדונות. הורדת הריבית המפתיעה העלתה את החשש מפני החרפת ההאטה בכלכלה הסינית.

השארת תגובה