ברזיל

כלכלת ברזיל היא הכלכלה השמינית בגודלה בעולם )שביעית במונחי כוח קניה ( והיא גדולה, בין השאר, מכלכלות הודו, רוסיה וקוריאה הדרומית. כלכלתה היא הגדולה והחזקה מבין מדינות דרום אמריקה ונוכחותה מורגשת יותר ויותר גם בכלכלות העולם, לסקירה המלאה של הנספחות המסחרית בברזיל

השארת תגובה